Skip to content
6-4
L10
L1
Streak
Dayton Flyers
3rd A10
Dayton Flyers
3rd A10
25-8
Record
6-4
L10
L1
Streak
Location
Dayton, Ohio
Arena Name
University of Dayton Arena