J.A. Happ
J.A. Happ
J.A. Happ
New York Yankees
New York Yankees·
Pitcher
·
#34
7.23
ERA
0-2
W-L
0
SO
1.66
WHIP
7.23
ERA
0-2
W-L
0
SO
1.66
WHIP