Recent Transactions

F
Kosta Koufos
Kosta
Koufos
4-year, $33M contract
5 hours ago
4-year, $16M contract
8 hours ago
3-year, $9M contract
12 hours ago
2-year, $6M contract
14 hours ago
4-year, $80M contract
16 hours ago
3-year, $15M contract
17 hours ago
4-year, $64M contract
1 day ago
2-year, $10M contract
1 day ago
4-year, $25M contract
1 day ago
1-year, $10M contract
1 day ago
Loading...